Beépítési útmutató

Földbe telepíthető tartály telepítése

A hibák elkerülése végett a beépítési útmutatót a munka megkezdése előtt tanulmányozza át és tartsa kéznél! Az útmutatóban leírtakat és a vonatkozó munkavédelmi előírásokat tartsa be! A földbe telepítés során a tartályt oldalról a föld nyomóereje, felülről pedig a földtakaró vastagságából adódó tömeg nyomja! A telepítéskor a földbe helyezett tartályt folyamatosan feltöltjük vízzel - így nem horpad be a telepítés során, mintegy zsaluként funkcionál, valamint a betöltött víz tömege már a telepítés során terheli az aljzatot, az esetleges hibák hamarabb felfedezhetők! A tartályok utólagos magasítása a méretezések miatt nem megengedett, magasítások csak gyártóműi környezetben, újraméretezésekkel lehetségesek! A műanyag tartályok telepítése talajvizes területre nem ajánlott!

A telepítési hely kiválasztása és ennek feltételei

• A tartály elhelyezéséhez a szélességi- és hosszmérettel arányos szabad terület álljon rendelkezésre, hogy a gödör akadálymentesen elkészíthető legyen.

• A tartály és a legközelebbi épület között legalább 1 m védőtávolságot ajánlatos megtartani. Ha a munkagödör mélysége meghaladja az alapozás mélységét, a távolságot 3-6 méterre meg kell növelni. A tartály fölé építeni tilos!

• Kerülje a tartály talajvizes területre történő telepítését. Amennyiben ez elkerülhetetlen, a tartály lehorganyzására van szükség, melyhez kérje szakember(eink) segítségét.

• A tartály terhelés szempontjából az ajánlatban szereplő földtakaróra (nyakmagasság), valamint gyalogos közlekedésre méretezett, azonban állandó gyalogos forgalomnak kitett közlekedési útvonal alá nem helyezhető, a gépjárműforgalomnak kitett területre nem telepíthető, az teljes mértékben kizárandó (csak betonozással megerősített födém esetén lehetséges)!

• Fák és növények környezetében a tartály a fatörzstől 2,5m-nél közelebbre ne kerüljön. A tartály fölé és mellé csak olyan növényeket telepítsen, melyek gyökérzetének nem lesz útban a tartály, a gyökér növekedés közben sem nyomja a tartály falát.

• Lejtők esetén szakemberrel meg kell vizsgáltatni, hogy a tartály 5 méteres körzetében szükség van-e támasztófal építésére.

Tartály telepítése

a.) munkagödör készítése

• Készítsen egy munkagödröt sík alappal, melynek mérete minden irányban minimum 0,5 méterrel haladja meg a tartály legnagyobb méretét a munkavégzés, valamint az ágyazati anyag feltöltésének/visszatöltésének és tömörítésének helyigénye miatt.

• Az omlásveszély elkerülése érdekében a munkagödör falát 35-80 fokos szögben felfelé tágítani tanácsos.

• A munkagödör mélységének meghatározásakor figyelembe kell vennie azt, hogy ajánlott a minimum 15 cm-es alsó ágyazat, és a tartály minőségétől és kialakításától függően, 5-25 cm vastagságú földtakarással terhelhető. Ha vastagabb földtakaró szükséges, akkor a tartály tetejét betonozással erősíthetjük meg, melynek vastagsága arányos kell legyen a földtakaró vastagságával és a betonozás a tartály szélének függőleges síkjától oldalt legalább 0,5 - 0,7 m-rel szélesebb legyen! A betonozást úgy kell elkészíteni, hogy a tartályt ne terhelje!

• A föld kiemelése után a munkagödör alján - célszerűen sóderből - alakítsa ki az alsó ágyazatot, melyet kellően tömöríteni kell (3-szoros gépi döngölés, vagy ezzel egyenértékű kézi tömörítés), majd vízszintezze. Az ágyazatban nem lehetnek éles kövek, kitüremkedések.

b.) tartály lehelyezése, csőcsatlakozások kialakítása

• A tartályt óvatosan (hevederek segítségével) eressze le a munkagödörbe és ellenőrizze, hogy vízszintben van-e. Ha a tartályon vannak emelőfülek, akkor azok csak a tartály üres állapotában használhatók. • A csőcsatlakozások kialakítása igen változatos lehet, a legolcsóbb, legpraktikusabb kialakításhoz kérje segítségünket!

c.) feltöltés, tömörítés 

• Töltse meg a tartályt kb. 1/4-1/3 térfogatig vízzel. • Helyezze fel a tartályfedelet, hogy a felső visszatöltés során ne kerüljön kavics, homok a tartályba. • A tartály körüli töltőanyagot - föld, homok, homok-sóder keverék (0,8 - 0,32 tartományban) 0,1 méteres rétegenként egyenletesen töltse fel a tartály körül. Minden réteget kézi tömörítő eszközzel körkörösen, lazán, egyenletesen döngöljön le. A döngölés során adagolható cement is, így egy erős, ún. stabilizált töltőréteg jön létre. Gépi tömörítés tilos! Tilos a kiemelt földet a tartály közvetlen közelébe visszatölteni. A tartály alsó 1/5-éig a töltőanyag iszapolása lehet - álló- és fekvőhengeres tartály esetében is - egyéb esetben tilos! • Ha az oldalsó ágyazat feltöltése elérte a tartályban lévő víz magasságát, a tartály be- és elvezető csöveinek bekötése, majd lezárása után a tartályt folyamatosan úgy kell teljesen feltölteni vízzel, hogy a töltőanyag adagolással aranyosan töltődjön, ill. mindig felette legyen kb. 0,1m - 0,2 m-rel! • Ezt követően folytathatja - az előzőekben részletezett módon - az oldalsó ágyazat kialakítását.• Menet közben ellenőrizze a bekötött csöveket. Ezeknek feszültségmentesen, jól rögzítve kell lenniük. • Az utolsó 20 cm-es réteg feltöltéséhez használhatja a munkagödörből kiemelt földet, de az hegyes, éles köveket nem tartalmazhat!