Condiții generale de vânzare și livrare

1. Domeniul de aplicare
Acești termeni și condiții de livrare se aplică tuturor contractelor pe care POLYDUCT SRL în calitate de furnizor și client al acestuia.
Se poate renunțata la aplicarea acestor condiții numai dacă și în măsura în care furnizorul și clientul convin altfel în scris.
2. Încheierea contractului de furnizare
Contractul de livrare între furnizor și client se încheie dacă comanda clientului este confirmată în scris de către furnizor.
Dacă furnizorul nu face o declarație scrisă asupra comenzii (confirmarea comenzii), nu va fi încheiat niciun contract între părți.
3. Conținutul comenzii
Comanda scrisă trebuie să includă numele articolului( cod produs după caz ), numele și cantitatea exactă a produsului care urmează să fie achiziționat în lista curentă de produse și prețuri a POLYDUCT SRL.
4. Bunuri și servicii care urmează să fie livrate
Lista produselor, echipamentelor și serviciilor comandate de client și care urmează să fie livrate de client, precum și valoarea prețului de cumpărare al acestora, reprezintă o parte inalienabilă a acestor termeni și condiții.
Ne rezervăm dreptul de a modifica datele tehnice ale produselor și serviciilor noastre.
5. Prețul de achiziție
Preţul Contractului de vânzare-cumpărare este cel prevăzut în Anexele care fac parte din contract.
Preţurile nu includ T.V.A. si facturarea se face in lei la cursul OTP Bank Vanzare din ziua facturarii.
Baza decontării este avizul de livrare emis de furnizor și semnat de client sau reprezentantul acestuia.
Prețul de cumpărare inclus în contract poate fi modificat unilateral de către furnizor până la nivelul efectiv al următoarelor circumstanțe, dacă
a.) legislația, reglementările oficiale sau modificările acestora o justifică,
b.) după încheierea contractului s-a produs un fapt sau o împrejurare care nu s-ar fi putut aștepta cu diligența necesară în momentul încheierii contractului,
c.) dacă au trecut cel puțin 30 de zile între data livrării și data contractului și în această perioadă Banca Natională Română a devalorizat leul cu mai mult de 2% față de euro.
6. Locul și data predării
Condiții generale de vânzare și livrare1. Domeniul de aplicare
Acești termeni și condiții de livrare se aplică tuturor contractelor pe care POLYDUCT SRL în calitate de furnizor și client al acestuia.
Se poate renunțata la aplicarea acestor condiții numai dacă și în măsura în care furnizorul și clientul convin altfel în scris.
2. Încheierea contractului de furnizare
Contractul de livrare între furnizor și client se încheie dacă comanda clientului este confirmată în scris de către furnizor.
Dacă furnizorul nu face o declarație scrisă asupra comenzii (confirmarea comenzii), nu va fi încheiat niciun contract între părți.
3. Conținutul comenzii
Comanda scrisă trebuie să includă numele articolului( cod produs după caz ), numele și cantitatea exactă a produsului care urmează să fie achiziționat în lista curentă de produse și prețuri a POLYDUCT SRL.
4. Bunuri și servicii care urmează să fie livrate
Lista produselor, echipamentelor și serviciilor comandate de client și care urmează să fie livrate de client, precum și valoarea prețului de cumpărare al acestora, reprezintă o parte inalienabilă a acestor termeni și condiții.
Ne rezervăm dreptul de a modifica datele tehnice ale produselor și serviciilor noastre.
5. Prețul de achiziție
Preţul Contractului de vânzare-cumpărare este cel prevăzut în Anexele care fac parte din contract.
Preţurile nu includ T.V.A. si facturarea se face in lei la cursul OTP Bank Vanzare din ziua facturarii.
Baza decontării este avizul de livrare emis de furnizor și semnat de client sau reprezentantul acestuia.
Prețul de cumpărare inclus în contract poate fi modificat unilateral de către furnizor până la nivelul efectiv al următoarelor circumstanțe, dacă
a.) legislația, reglementările oficiale sau modificările acestora o justifică,
b.) după încheierea contractului s-a produs un fapt sau o împrejurare care nu s-ar fi putut aștepta cu diligența necesară în momentul încheierii contractului,
c.) dacă au trecut cel puțin 30 de zile între data livrării și data contractului și în această perioadă Banca Natională Română a devalorizat leul cu mai mult de 2% față de euro.
6. Locul și data predării
Locul predării este depozitul vânzătorului.
Clientul este obligat să se ocupe singur de livrarea bunurilor comandate. Clientul este obligat să se prezinte la fața loculului în ziua de livrare dată, într-un timp util încât să fie suficient timp pentru a încărca marfa în vehicul.
Furnizorul se ocupă de încărcarea mărfii pe vehiculul clientului.
Furnizorul se obligă să notifice clientul despre data predării cu cel puțin 3 zile înainte de data scadenței. Dacă clientul nu preia livrarea bunurilor în ziua livrării, vânzătorul le va păstra pe riscul și cheltuiala clientului.
O taxă de depozitare va fi percepută separat.
7. Preluarea cantitativă și calitativă
Locul preluării cantitative și calitative este locul predării.
În cazul în care clientul a primit mărfurile fără a-și comunica imediat obiecțiile sale cantitative / calitative și rezervările către client, trebuie să se presupună că furnizorul a efectuat în conformitate cu contractul până la proba contrară.
Defectele cantitative și calitative care nu pot fi recunoscute la primire, împreună cu documentele care dovedesc faptele, trebuie raportate de către client furnizorului imediat după descoperirea defectului. Cu toate acestea, în niciun caz furnizorul nu va fi răspunzător în cazul în care clientul nu a notificat obiecțiile privind cantitatea în scris în termen de 2 zile de la data livrării sau, în cazul unei obiecții de calitate, în termen de 8 zile.
8. Garanție
Furnizorul garantează că produsele sale sunt adecvate pentru utilizarea prevăzută și că caracteristicile tehnice și cerințele de calitate ale produselor sunt garantate în conformitate cu reglementările legale.
9. Plata
Clientul este obligat să plătească furnizorului prețul brut de achiziție inclus în contract în termen de 8 zile bancare, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris.
În cazul în care clientul întârzie să își îndeplinească obligația de plată, furnizorul are dreptul să solicite o dobândă de întârziere egală cu dublul ratei dobânzii de referință actuală a băncii centrale .
Atâta timp cât clientul nu a plătit prețul total de cumpărare plus TVA, el nu dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor livrate.
10. Retragerea din contract
În cazul în care clientul nu revendică bunurile sau serviciile comandate după încheierea contractului de livrare, este obligat să plătească o taxă de anulare de 30% în plus față de toate costurile suportate de furnizor. Această taxă reprezintă prețul total al produsului pentru un produs personalizat.
11. Legea aplicabilă, litigiile legale
Orice litigii intervenite între părţile contractante vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
Stingerea litigiilor pe cale amiabilă trebuie să aibă loc în termen de maxim 30 de zile de la naşterea lor.
În situaţia în care rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă nu este posibilă în intervalul de timp stabilit, diferendele ivite între părţi vor fi soluţionate de către instanţa judecătorească competenta, conform procedurii civile, de la sediul Vânzătorului, adica Instantele Judecatoresti din Oradea. TALÁL BENNÜNKET?